Μαθήματα

Παιδιά

Αγγλικά για παιδιά  προσχολικής ηλικίας  (4-6 χρονών)

          FUN, FUN, FUN. Το παιδί μαθαίνει με βιωματικό τρόπο μέσα:

 • από το παιχνίδι και το τραγούδι.
 • χρήση διαδραστικού πίνακα και οπτικοακουστικών μέσων.
 • καλλιτεχνικές δραστηριότητες (κατασκευές, κολλάζ, πολιτισμικές παραδόσεις)
 • TPR (Total Physical Response). Το παιδί
 • συσχετίζει την σωματική κίνηση του εκπαιδευτικού με την γλωσσική οδηγία που δίδεται στην αγγλική.
 • ακολουθεί οδηγίες
 • αντιγράφει κινήσεις
 • συμμετέχει
 • Αγγλικά για παιδιά 7 έως 11 χρονών.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να φτάνει τα παιδιά έως το επίπεδο Pre-Lower. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους μπορούν, εάν το επιθυμούν να παρουσιαστούν στις εξετάσεις  Cambridge Young Learners English (YLE) καθώς και στις εξετάσεις Key for schools (KETfs) και Preliminary for schools (PETfs).

Βασικός μας στόχος είναι να μπορούν οι μαθητές μας να γίνουν ενεργοί χρήστες της αγγλικής γλώσσας.  Για αυτό το λόγο το μάθημα γίνεται μόνο στα αγγλικά, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διανθίζεται συνεχώς από μια πολυδιάστατη δεξαμενή εκπαιδευτικών πόρων η οποία συμπεριλαμβάνει:

 • Λογοτεχνία
 • Ταινίες
 • National Geographic Learning
 • TED talks

Αγγλικά για εφήβους

Τα μαθήματα γίνονται  αποκλειστικά  στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό το οποίο κατά κύριο λόγο εμπεριέχει θέματα που ανταποκρίνονται στην ηλικία και στο ενδιαφέρον των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές σειρές που χρησιμοποιούμε συνοδεύονται από πλούσιο ψηφιακό υλικό, θέματα για projects, λογοτεχνικά αποσπάσματα.

Το πρόγραμμά μας έχει ως στόχο:

 • τη βελτίωση της ικανότητας της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • τη βαθιά κατανόηση της γραμματικών φαινομένων και σωστή χρήση του λεξιλογίου που μαθαίνει σε κάθε επίπεδο.
 • την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών στη χρήση της αγγλικής. Για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, οι μαθητές ετοιμάζουν projects κατά τη διάρκεια της χρονιάς με την μορφή είτε παρουσιάσεων μέσα στην τάξη είτε αγώνων ρητορικής (debate).
 • τον εμπλουτισμό των γενικών τους γνώσεων μέσα από ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, βασισμένο στη ζωή και τον πραγματικό κόσμο CLIL (Content & Language Integrated Learning).

Τα τμήματα μας καλύπτουν την ύλη από το επίπεδο PreLower μέχρι το επίπεδο Proficiency και προετοιμάζουν τους έφηβους  για τις εξετάσεις, κατά κύριο λόγο, του Cambridge και του Michigan.

Ενήλικες/ φοιτητές

Το πρόγραμμα που προσφέρουμε για τους ενήλικες /φοιτητές διέπετε από τους εξής κανόνες:

 • Φτιάξε το πρόγραμμα σου όπως εσύ θέλεις.
 • Επίλεξε μέρες και ώρες.
 • Μίλα αμέσως τη γλώσσα.
 • Γράψε αμέσως σωστά τη γλώσσα.
 • Δωρεάν αναπλήρωση ωρών.
 • Μαθήματα εξ ’αποστάσεως εάν αυτό χρειαστεί.