Χρονοδιάγραμμα Θερινών Μαθημάτων

Δευτέρα 22 Ιουνίου  Έναρξη θερινών μαθημάτων

Παρασκευή 31 Ιουλίου Λήξη θερινών μαθημάτων

Διαγωνίσματα:

Ανθρωπιστικές

Επιστήμες Υγείας & Ζωής

Θετικές

Οικονομικές/Πληροφορικής

Δευτέρα 27 Ιουλίου

Έκθεση

Έκθεση Έκθεση Έκθεση
Τρίτη 28 Ιουλίου

Αρχαία

Βιολογία Προσανατολισμού Μαθηματικά Προσανατολισμού Μαθηματικά Προσανατολισμού
Τετάρτη 29 Ιουλίου
Μάθημα Επιλογής:Βιολογία/ Μαθηματικά Γ.Π. Μάθημα Επιλογής:Ιστορία Γ.Π. Μάθημα Επιλογής:Ιστορία Γ.Π.

Μάθημα Επιλογής:
Ιστορία/Βιολογία Γ.Π.

Πέμπτη 30 Ιουλίου

Ιστορία

Χημεία Χημεία

ΑΕΠΠ

Παρασκευή 31 Ιουλίου
Λατινικά Φυσική Φυσική

ΑΟΘ

Ενημερώσεις Γονέων:

Δευτέρα 27 Ιουλίου 17.00-22.00

Τρίτη 28 Ιουλίου 17.00-22.00

Τετάρτη 29 Ιουλίου 17.00-22.00