Μαθήματα υποχρεωτικά για κάθε πεδίο από κάθε κατεύθυνση.

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1. Αρχαία Ελληνικά

2. Ιστορία

3. Νεοελληνική Λογοτεχνία

4. Λατινικά

5. Νεοελληνική Γλώσσα

6. ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέγω ένα από τα παρακάτω ανάλογα

με τα πεδία στα οποία ανήκουν οι σχολές

που επιθυμώ να πετύχω.

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1. Μαθηματικά

2. Φυσική

3. Χημεία

4. Βιολογία

5. Νεοελληνική Γλώσσα

6. ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέγω ένα από τα παρακάτω ανάλογα

με τα πεδία στα οποία ανήκουν οι σχολές

που επιθυμώ να πετύχω.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1. Μαθηματικά

2. Φυσική

3. Προγραμματισμός

4. Διοίκηση Επιχειρήσεων

5. Νεοελληνική Γλώσσα

6. ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέγω ένα από τα παρακάτω ανάλογα

με τα πεδία στα οποία ανήκουν οι σχολές

που επιθυμώ να πετύχω.

1ο ΠΕΔΙΟ
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
 • Φυσική Γενικής Παιδείας
 •  Ιστορία Γενικής Παιδείας
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
2ο ΠΕΔΙΟ
 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
 • Φυσική Γενικής Παιδείας
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
 • Φυσική Γενικής Παιδείας
3ο ΠΕΔΙΟ
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
 • Φυσική Γενικής Παιδείας
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
4ο ΠΕΔΙΟ
 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
 • Φυσική Γενικής Παιδείας
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
 • Φυσική Γενικής Παιδείας
5ο ΠΕΔΙΟ
 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

(Υποχρεωτική επιλογή 2 μαθημάτων)

 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

(Υποχρεωτική επιλογή 2 μαθημάτων)

 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

(Υποχρεωτική επιλογή 2 μαθημάτων)

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα μαθήματα βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές για κάθε επιστημονικό πεδίο.

 Επιστημονικά Πεδία

Μαθήματα

Συντελεστές (ποσοστό συμμετοχής)
1. Ανθρωπιστικές Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες
 1. Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
 2. Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ή


 1. Έκθεση – Έκφραση Γενικής Παιδείας
 2. Νεότερη Ελληνική Ιστορία Γενικής Παιδείας
x 1,3 (13%)x 0,7 (7%)


x 0,9 (9%)

x 0,4 (4%)

2. Θετικές Επιστήμες
 1. Μαθηματικά Θετικής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
 2. Φυσική Θετικής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

ή


 1. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
 2. Έκθεση – Έκφραση Γενικής Παιδείας
x 1,3 (13%)x 0,7 (7%)


x 0,9 (9%)

x 0,4 (4%)

3. Επιστήμες Υγείας
 1. Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
 2. Χημεία Θετικής ή Χημεία Βιοχημεία

ή


 1. Βιολογία Γενικής Παιδείας
 2. Έκθεση – Έκφραση Γενικής Παιδείας
x 1,3 (13%)x 0,7 (7%)


x 0,9 (9%)

x 0,4 (4%)

4. Τεχνολογικές Επιστήμες
 1. Μαθηματικά Θετικής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
 2. Φυσική Θετικής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

ή


 1. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
 2. Έκθεση – Έκφραση Γενικής Παιδείας
x 1,3 (13%)x 0,7 (7%)


x 0,9 (9%)

x 0,4 (4%)

5. Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης
 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Μάθημα Επιλογής)
 2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
x 1,3 (13%)x 0,7 (7%)

Βαθμός Πρόσβασης

Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στηρίζεται στο βαθμό πρόσβασης μόνο των έξι (6) μαθημάτων της Γ’ τάξης που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο.

 • Ο Βαθμός Πρόσβασης κάθε μαθήματος (Β.Π.) προκύπτει ως εξής:

Β.Π. = (Γραπτός βαθμός) × 0,7 + (Προφορικός βαθμός) × 0,3

Δηλαδή ο προφορικός βαθμός συμμετέχει μόνον κατά 30% στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης κάθε μαθήματος. Επιπλέον η βαρύτητα του είναι ακόμη μικρότερη, αφού προσαρμόζεται στο γραπτό βαθμό.

 • Προσαρμογή του προφορικού στον γραπτό βαθμό. Αν η διαφορά μεταξύ του γραπτού και του προφορικού είναι μεγαλύτερη από δύο (2) μονάδες, τότε μειώνεται ή αυξάνεται ο προφορικός βαθμός, ώστε να διαφέρει από τον γραπτό λόγο κατά δύο μονάδες.
 • Γενικός Βαθμός Πρόσβασης της τάξης είναι ο μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης όλων μαθημάτων της Γ’ τάξης τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Διευκρινίζουμε ότι:
 • Για όσους εξετάζονται στο μάθημα “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας” σε εθνικό επίπεδο ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος αυτού λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης της τάξης, ανεξάρτητα από τα επιστημονικά πεδία που θα επιλέξουν στο μηχανογραφικό δελτίο.

Βάση Εισαγωγής: Από το 2010 έχει καταργηθεί το 10 σαν ελάχιστος απαραίτητος βαθμός πρόσβασης.