Υποδομές

Δομή

– Διεύθυνση

– Καθηγητές

– Επικεφαλής Μαθημάτων και συστημάτων

– Διοίκηση

Οι επικεφαλής μαθημάτων και συστημάτων

Υπεύθυνοι μαθημάτων: Έχουν την επιστημονική εποπτεία των αναλυτικών προγραμμάτων, των βιβλίων και των διαγωνισμάτων

Υπεύθυνοι συστημάτων: Σχεδιάζουν, οργανώνουν, εφαρμόζουν και παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά συστήματα:

  • Οργάνωση χρόνου
  • Προγράμματα επανάληψης
  • Αξιολογήσεις
  • Παρακολούθηση προόδου των μαθητών
  • Ηλεκτρονικό σύστημα