Συνεργάτες

  • Η ουσία και η ψυχή του Φροντιστηρίου “ρούλα μακρή” είναι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό
  • Το σύστημα του Φροντιστηρίου μας είναι κορυφαίο εκπαιδευτικό σύστημα
  • Όλοι οι συνεργάτες έχουν την γνώση, την εμπειρία και κυρίως τη δυναμική για να εφαρμόσουν το σύστημα του Φροντιστηρίου
  • Η διεύθυνση είναι σε:

– Διαρκή επαφή μαζί σας για να έχει ζωντανή εικόνα των θεμάτων που αφορούν τους μαθητές

– Συνεχή αναζήτηση για βελτιώσεις και αλλαγές

  • Η γραμματεία με ενδιαφέρον και φροντίδα λύνει όποιο πρόβλημα προκύψει
  • Οι καθηγητές μέσα απο ομαδική δουλειά δίνουν τον καλύτερό εαυτό τους.

Στόχος μας είναι η επίτευξη του δικού σας στόχου.

Καθηγητές

  • Έμπειροι:

– Στο αντικείμενο

– Στη διδασκαλία σε ομάδα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

– Στις Εξετάσεις ομογενών

  • Εξειδικευμένοι:

– Μαθηματικός διδάσκει τα Μαθηματικά

– Φυσικός διδάσκει τη Φυσική

– Χημικός διδάσκει τη Χημεία

– Βιολόγος διδάσκει τη Βιολογία

– Φιλόλογος εξειδικευμένος στην έκθεση διδάσκει την Έκθεση

– Φιλόλογος εξειδικευμένος στα Λατινικά διδάσκει τα Λατινικά

– Φιλόλογος εξειδικευμένος στην Νεοελληνική Λογοτεχνία διδάσκει τη Νεοελληνική Λογοτεχνία

– Φιλόλογος εξειδικευμένος στα Αρχαία διδάσκει τα Αρχαία (διδαγμένο)

– Φιλόλογος εξειδικευμένος στα Αρχαία διδάσκει τα Αρχαία (αδίδακτο)

– Φιλόλογος εξειδικευμένος στην Ιστορία διδάσκει την Ιστορία

Διεύθυνση

Ρούλα Μακρή