Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το φροντιστήριο μας συνεργάζεται με καταξιωμένους ψυχολόγους και η παρουσία τους σκοπό έχει:

  • Την ψυχολογική υποστήριξη του μαθητή εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη.
  • Την συμβουλευτική γονέων.