Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές

Προετοιμασία για Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Αστυνομίας

  • Αθλήματα

    Προετοιμασία από έμπειρους γυμναστές

  • Τέστ Προσωπικότητας

    Γίνονται απο έμπειρους καθηγητές στο Φροντιστήριο