Σπουδές στο εξωτερικό

Το IELTS (International English Language Testing System) είναι ένα διεθνές τεστ της αγγλικής γλώσσας το οποίο ζητείται από φοιτητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά και που πρόκειται να κάνουν είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνα προγράμματα. Το IELTS εξετάζει κατά πόσον ένας υποψήφιος έχει το απαραίτητο επίπεδο αγγλικών για να αλληλοεπιδράσει αύριο στο αγγλόφωνο πανεπιστημιακό περιβάλλον.

Τι περιλαμβάνει η εξέταση
Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στις δεξιότητες της Ακρόασης, Ανάγνωσης, Γραφής και Ομιλίας. Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την εξέταση υπολογίζεται περίπου στις 2 ώρες και 45 λεπτά

Βαθμολογία της εξέτασης IELTS
Η εξέταση είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει το επίπεδο κάθε υποψηφίου από βασικό έως πολύ προχωρημένο. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα βαθμό σε μία κλίμακα από το 0 έως το 9 ως ανώτερο και κατώτερο επίπεδο αντίστοιχα. Τα περισσότερα πανεπιστήμια δέχονται βαθμούς μεταξύ των 6 – 7 ως ικανοποιητικούς για τους υποψήφιους σπουδαστές τους.

 • GRE


Τo GRE® General Test είναι ένα τεστ το οποίο γίνεται στον υπολογιστή και προσαρμόζεται στις απαντήσεις που δίνονται από τον υποψήφιο, ο οποίος μπορεί να παραβλέψει ερωτήσεις και να κινηθεί μέσα σε μία ενότητα, όπως θα έκανε κάποιος και σε μία paper based εξέταση. Επειδή το το τεστ είναι adaptive, οι δύο ενότητες verbal και one discipline (γνωστικό πεδίο) προσομοιάζονται ανάλογα με τις δυνατότητες του υποψήφιου (γίνονται είτε πιο εύκολες είτε πιο δύσκολες).

Η εξέταση αποτελείται από 3 μέρη:

 1. Verbal reasoning – δύο ενότητες -20 ερωτήσεις ανά ενότητα. – 30 λεπτά η κάθε μια
 2. Quantitative reasoning – δύο ενότητες –20 ερωτήσεις ανά ενότητα. – 35 λεπτά η κάθε μια.
 3. Analytical Writing Assessment – 2 εκθέσεις – 30 λεπτά η κάθε μια.

Ο συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες και 45 λεπτά. Τα σκορ διαρκούν 5 χρόνια. Ο υποψήφιος μπορεί να επαναλάβει το τεστ ανά 21 μέρες.

 • TOEICâ

Τι είναι το TOEICâ;

Το Test of English for International Communication® (TOEIC) είναι ένα τεστ το οποίο εξετάζει το γλωσσικό επίπεδο του υποψηφίου στην αγγλική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα ελέγχει την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής καθημερινού λόγου σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. Είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που αξιολογεί το γλωσσικό επίπεδο των υποψηφίων στα Αγγλικά.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι εξέτασης.

Το TOEICâ Listening & Reading Test αποτελείτε από δύο ισάξια στην βαθμολογία τεστ κατανόησης τα οποία έχουν μέγιστο σκορ 990 βαθμούς.

 1. TOEIC® Listening Comprehension (Κατανόηση Προφορικού Λόγου από CD)
  PART 1: φωτογραφίες (10 ερωτήσεις)
  PART 2: ερωτήσεις – απαντήσεις (30 ερωτήσεις)
  PART 3: σύντομοι διάλογοι (30 ερωτήσεις)
  PART 4: σύντομες ομιλίες (30 ερωτήσεις)
  Διάρκεια: 45′
 2. TOEIC® Reading comprehension (Κατανόηση Γραπτού Λόγου) 
  PART 5: ημιτελείς προτάσεις (40 ερωτήσεις) 
  PART 6: ημιτελή κείμενα (12 ερωτήσεις) 
  PART 7: κατανόηση κειμένου (48 ερωτήσεις)
  Διάρκεια: 75′

Ο βαθμός του καθενός από τα δύο μέρη κυμαίνεται από 5 ως 495. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 10 ως 990. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει. Το αποτέλεσμα προκύπτει μόνο από το άθροισμα των βαθμών των σωστών απαντήσεων.

TOEIC Bridge

Η εξέταση TOEIC Bridge™ αποτελεί ιδανική αφετηρία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία για τους μαθητές Αγγλικών.

 • TOEFL

Τι είναι το ΤOEFL;

Το TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) είναι το τεστ που ζητούν χιλιάδες Πανεπιστήμια και Κολλέγια στον κόσμο για να εκτιμήσουν την επάρκεια των υποψήφιων φοιτητών στη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Το TOEFL ζητείται από φοιτητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα Aγγλικά και που πρόκειται να κάνουν είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια. Εκτός από τα Πανεπιστήμια στη Βόρεια Αμερική, στη Βρετανία, στην Αυστραλία και στον Καναδά, πολλά άλλα Πανεπιστήμια ή Κολλέγια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, τα οποία χρησιμοποιούν τα Αγγλικά ως γλώσσα διδασκαλίας, ζητούν επίσης το TOEFL.Η εξέταση γίνεται αποκλειστικά σε υπολογιστή.

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται πλέον το νέο σύστημα εξέτασης TOEFL iBT (Internet Based Testing). Το τεστ εξετάζει την ικανότητα του φοιτητή να συνδυάζει την τέσσερις ικανότητες του (reading, listening, writing, speaking) για να ολοκληρώσει μια εργασία ακαδημαϊκού επιπέδου.

Οι εξετάσεις διεξάγονται 3 με 4 φορές τον μήνα. Ο υποψήφιος μπορεί να δει το σκορ του on-line 10 μέρες μετά το τεστ. Τα αποτελέσματα διαρκούν 2 χρόνια.