Σκοπός/ Στόχοι

Από την σχολική χρονιά 2017-2018 ξεκίνησε ένα μεγαλόπνοο σχέδιο.  Η επέκταση των εκπαιδευτικών μας παροχών στον ξενόγλωσσο τομέα και ειδικότερα στην διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Βασικός μας άξονας είναι η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει μ ’ένα καινοτόμο τρόπο έτσι ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα και να κατανοήσουν ότι μόνο με την εκμάθησή τους μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση στην πολυπολιτισμική κοινωνία.  Όπλα μας στην επίτευξη του καινούργιου μας στόχου είναι η οργάνωση, η σοβαρότητα, ο επαγγελματισμός και η απέραντη αγάπη και σεβασμός που τρέφουμε για την δουλειά μας και για τους μαθητές μας.

Πιο αναλυτικά στοχεύουμε:

  • Στην χρήση της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας (communicative approach) όπου ο μαθητής μαθαίνει να χρησιμοποιεί την ξένη γλώσσα από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Γίνεται δηλαδή ενεργός χρήστης των γλωσσικών ικανοτήτων που διδάσκεται.
  • Η επικοινωνιακή μέθοδος συνδυάζεται με την βιωματική μέσω διάφορων  δραστηριοτήτων όπως:
  • Χρήση διαδραστικού τετραδίου για τις junior τάξεις (interactive notebook).
  • Βιωματικό παιχνίδι και δραστηριότητες.
  • Εκμάθηση βασισμένη σε εργασίες (Taskbased learning). Η δουλειά στην τάξη οργανώνεται ως μια αλληλουχία διαφορετικών βημάτων που στόχο έχουν να κάνουν τον μαθητή να χρησιμοποιήσει την ξένη γλώσσα για να επικοινωνήσει ένα μήνυμα που βασίζεται σε στιγμές και συνθήκες από την πραγματική ζωή.
  • Επίσης την επόμενη χρονιά θα εντάξουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα blended learning το οποίο συνδυάζει την παραδοσιακή μέθοδό διδασκαλίας με μια ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης (online digital media).

Ευχαριστούμε θερμά για την
εμπιστοσύνη και την αγάπη σας
όλα αυτά τα χρόνια.

 

Με τιμή,

Ρούλα Μακρή