Προγράμματα Σπουδών

Επειδή τα προγράμματα σπουδών μας είναι εξατομεικευμένα και  εξαρτώνται απο τους στόχους και τις ανάγκες κάθε μαθητή θα ήταν καλό για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθείτε στην διεύθυνση του φροντιστηρίου μας από εδώ.