Πορεία μελέτης και πρόοδος μαθητή

  • Συστηματικός έλεγχος της παράδοσης των εργασιών
  • Ορισμός χρονοδιαγραμμάτων και υπενθύμιση της λήξης τους
  • Ενημέρωση μαθητών και γονέων για την πρόοδο, τακτικά και έκτακτα
  • Υπεύθυνος καθηγητής σε κάθε τμήμα
  • Ενημέρωση της πορείας του μαθητή με ειδικό κωδικό για είσοδο σε εξειδικευμένη πλατφόρμα