Ο Μαθητής

  • Κάθε μαθητής είναι μοναδικός
  • Ο μαθητής εντάσσεται σε κατάλληλη ομάδα (ομοιογένεια)
  • Το μάθημα διεξάγεται βασισμένο στο πρόγραμμα σπουδών “ρούλα μακρή”
  • Όλοι οι μαθητές στο πρώτο θρανίο