Οργάνωση χρόνου – Τρόπος μελέτης

1.Πώς και πόσο διαβάζω;

Το πώς και το πόσο διαβάζω εξαρτάται από το πρόγραμμα της εβδομάδας του κάθε παιδιού και του κάθε σχολείου. Όσον αφορά, όμως, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ένα παιδί γυμνασίου και λυκείου, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις σχολικές απαιτήσεις χρειάζεται αρκετές ώρες μελέτης και πολύ καλή οργάνωση της μελέτης.

2.Πώς κατανέμω το χρόνο μελέτης;

Είναι σημαντικό να καταλάβουν οι γονείς από νωρίς στο δημοτικό ότι δεν «διαβάζουμε» μαζί με το παιδί στο σπίτι. Το βοηθάμε, όμως, να μάθει πώς να οργανώνει τη μελέτη του, ώστε να είναι αποδοτική. Όπως στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα υπάρχουν οι ώρες σχολείου, αγγλικών, προπονήσεων κ.λ.π., έτσι πρέπει να είναι συγκεκριμένες και οι ώρες μελέτης. Αυτό ενισχύει την υπευθυνότητα στο παιδί. Ιδανικά, βοηθάει να ξεκινάει  όσο το δυνατόν νωρίτερα από τα δύσκολα μαθήματα και να κάνει μικρά και συχνά διαλείμματα.

3.Πώς αξιοποιώ το μαθησιακό τύπο;

Κάθε άτομο έχει ένα μοναδικό τρόπο να μαθαίνει. Το μαθησιακό προφίλ κάθε παιδιού, ο μαθησιακός τύπος οδηγεί και στον τρόπο, στη μέθοδο που βοηθά το κάθε παιδί να μαθαίνει. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να καταλάβουμε πως η διερεύνηση του μαθησιακού τύπου του παιδιού αποτελεί το πρώτο βήμα για την επιτυχημένη σχολική πορεία του. Έτσι ο οπτικός τύπος προσλαμβάνει ευκολότερα την πληροφορία μέσω της οπτικής αναπαράστασης. Ο ακουστικός τύπος μαθαίνει πιο εύκολα μέσω της ακροαματικής διδασκαλίας και ακουστικού υλικού, και ο κιναισθητικός τύπος χρησιμοποιεί την κίνηση, τις κιναισθητικές του δυνάμεις για να μπορέσει να προσλάβει τη πληροφορία.

 

Σοφία Λιώνη,

Σχολική Ψυχολόγος-Συνεργάτης του “ρούλα μακρή”