Ομογενείς

Το Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή βρίσκεται κοντά σας. Επιδιώκουμε να αποκτήσει ο μαθητής εφόδια ώστε:

  • Να εισαχθεί στη σχολή που επιθυμεί
  • Να μπορεί να παρακολουθήσει τη σχολή του
  • Να πάρει το πτυχίο του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

Το Φροντιστήριο μας ακολουθεί πρόγραμμα ολικής υποστήριξης για την επιτυχία στις εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού.