Οι Καθηγητές

Δημιουργικοί και καινοτόμοι στη συγγραφή των βιβλίων

Καθηγητές Φιλολογικών ΜαθημάτωνΚαθηγητές ΜαθηματικώνΚαθηγητές ΦυσικήςΚαθηγητές ΧημείαςΚαθηγητές ΒιολογίαςΚαθηγητές ΑΕΠΠΚαθηγητές ΑΟΘΚαθηγητές Αγγλικής Γλώσσας
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση Σπουδών: Ρ. Μακρή
Εκπαιδευτική Σύμβουλος: Α. Θεοδούλου
Ρ. Μακρή
Σ. Αλιφιέρη
Α. Βολτιράκη
Ε. Γέραγα
Μ. Γκούτη
Χ. Δίπλα
Σ. Πλεξίδα
Χ. Καραγιώργου
Χ. Κατσιμάρδου
Σ. Λακιώτη
Μ. Λάμπρου
Β. Λαφιατής
Α. Μητράκου
Ν. Μητρογιαννόπουλος
Π. Μπαλατσούκα
Σ. Μπελιώτη
Σ. Μπιτζίδου
Φ. Μπόνια
Σ. Οκτωράτου
Χ. Παπαμιχαήλ
Α. Παρούση
Β. Σερίφης
Β. Σταυροπούλου
Β. Χουλιτούδη
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση Σπουδών: Ρ. Μακρή
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος: Φ. Μαργαρώνης
Ε. Δημούση
Ι. Καμπίτσης
Φ. Μαργαρώνης
Φ. Οικονομοπούλου
Μ. Πιπεράκη
Π. Ατζέμης
Ονοματεπώνυμο
Θ. Ίσαρης
Κ. Ψυλλάκος
Χ. Σκιαδά
Μ. Ήμμελος
Ε. Τσάκαλου
Ονοματεπώνυμο
Π. Σταματίου
Β. Φραντζεσκάκη
Ονοματεπώνυμο
Ν. Μαργαρίτη
Σ. Πατεριαννάκης
Ονοματεπώνυμο
Π. Κωνσταντοπούλου
Ονοματεπώνυμο
Α. Ευγενίου
Μ. Σγούρος
Ονοματεπώνυμο
Υπεύθυνη Αγγλικής Γλώσσας: Ι. Παπαδάκη
H. Macfail
A. Κατσαρού

Οι Δάσκαλοι

Δάσκαλοι
Ονοματεπώνυμο
Υπεύθυνη Μελέτης Δημοτικού/Γυμνασίου: Ε. Αποστολίδου
Α. Βολτυράκη
Α. Καραδήμας
Α. Καράμπαλη
Γ. Μουτσόπουλος
Α. Τσιαρή