Νέοι μαθητές – εγγραφές νέων μαθητών

Οι εγγραφές των νέων μας μαθητών γίνονται όλη την διάρκεια του σχολικού έτους.

Συνάντηση Γνωριμίας με τους Γονείς

Εάν σας ενδιαφέρει να ενημερωθείτε εκτενώς για τη Φιλοσοφία και το Πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας , μπορείτε να προγραμματίσετε εξατομικευμένη συνάντηση καθημερινά από 9.00 έως 21.30, στο τηλέφωνο 210 7010660.

Συναντήσεις γνωριμίας πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους. 

Κατά τη συνάντηση αυτή, θα συμπληρώσετε «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εγγραφής». Εάν επιθυμείτε να συμπληρώστε τα στοιχεία σας πριν τη συνάντησή και να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά.