Η Διαδικασία εγγραφής

  • Ενημέρωση του γονέα:

– Ο γονέας ενημερώνεται αναλυτικά και υπεύθυνα απο εξειδικευμένους σύμβουλους για το σύνολο του συστήματος Ρούλα Μακρή.

  • Προσωπική συνέντευξη με το μαθητή, ώστε:

– Το φροντιστήριο να αποκτήσει μια πρώτη γνώμη για το μαθητή (συνήθειες, στοιχεία προσωπικότητας)

– Ο μαθητής να πάρει μια πρώτη γεύση απο τις διαδικασίες του φροντιστηρίου

  • Διαγνωστικά test:

– Βοηθούν στην κατάταξη του μαθητή σε κατάλληλη ομάδα σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια