Εξετάσεις

CAMBRIDGE ENGLISH

Young learners (STARTERS -BEGINNERS- FLYERS)

Σχεδιασμένες για τη σωστή αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων παιδιών ηλικίας μεταξύ επτά και δώδεκα ετών στα Αγγλικά, οι εξετάσεις Cambridge English: Young Learners (YLE) φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με την καθημερινή γραπτή και προφορική αγγλική γλώσσα, με τρόπο διασκεδαστικό και ενθαρρυντικό.

Τα παιδιά ενθαρρύνονται στην προσπάθειά τους για απόκτηση πιστοποίησης κερδίζοντας «ασπίδες» (shields) που καταγράφουν την πρόοδό τους.

Young Learners English (YLE): Starters: Είναι η πρώτη από τις τρεις εξετάσεις YLE που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μαθητές μεταξύ 7 και 12 ετών. Μέσω αυτής, το παιδί σας ενθαρρύνεται να μάθει Αγγλικά από μικρή ηλικία και να αναπτύξει μια θετική στάση απέναντι στις γλωσσικές δοκιμασίες. 

Young Learners English (YLE): Movers: Eίναι η δεύτερη από τις τρεις εξετάσεις σχεδιασμένες ειδικά για μαθητές σχολείου μεταξύ 7 και 12 ετών. Το Cambridge English: Movers δείχνει ότι ένα παιδί έχει αρχίσει να κατακτά ένα πολύ βασικό επίπεδο.

Young Learners English (YLE): Flyers: Είναι η πιο προχωρημένη από τις τρεις εξετάσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μαθητές σχολείου μεταξύ 7 και 12 ετών. Το Cambridge English: Flyers  και πιστοποιεί ότι το παιδί σας μπορεί να κατανοεί τα απλά Αγγλικά σε καθημερινές περιστάσεις και να επικοινωνεί σε βασικό επίπεδο.

 • Key for schools (KET) – επίπεδο Α2

Είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα Αγγλικά με σκοπό την περαιτέρω μελέτη της γλώσσας στο μέλλον.

Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

 • να ρωτάτε και να απαντάτε σε ερωτήσεις σχετικά με εσάς και τους άλλους
 • να κατανοείτε ανακοινώσεις και οδηγίες όταν σας μιλούν αργά και καθαρά
 • να λέτε στους άλλους τη γνώμη σας για κάτι που διαβάζετε ή ακούτε.

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τρεις ενότητες. Η εξέταση στην Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Reading and Writing) και στην Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) ολοκληρώνεται την ίδια μέρα. Η εξέταση στην Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου

 • Preliminary for schools (PET)- επίπεδο Β1

Το B1 Preliminary (PET) for Schools απευθύνεται σε όσους θέλουν να βελτιώσουν τα Αγγλικά τους ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν ενόσω ταξιδεύουν ή να συναλλάσσονται με άλλους αγγλόφωνους στην καθημερινότητα τους.

Για να συμμετέχουν οι μαθητές  στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

 • να μπορούν να εκφράζουν τις προτιμήσεις τους και να τις συζητούν με άλλους
 • να κατανούν προφορικές και γραπτές ανακοινώσεις και οδηγίες
 • να συντάσσουν προσωπικές επιστολές και να κρατούν σημειώσεις από συνεδριάσεις ή συζητήσεις.

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τρείς ενότητες. Η εξέταση στην Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Reading and Writing) και στην Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) ολοκληρώνεται την ίδια μέρα. Η εξέταση στην Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα, με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου.

 • FCE (FIRST for schools) –επίπεδο Β2.

Το πιστοποιητικό Cambridge English: B2 First (FCE) for Schools – παλαιότερα γνωστό ως Cambridge Lower ή Cambridge First Certificate in English – αποτελεί απόδειξη ότι ο μαθητής μπορεί να μιλά και να γράφει Αγγλικά σε επίπεδο που του επιτρέπει να σπουδάσει ή να εργαστεί σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το B2 First (FCE) for Schools απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν κύκλους προπαρασκευαστικών μαθημάτων για εγγραφή σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια, να εργαστούν σε επιχειρήσεις με γλώσσα εργασίας τα Αγγλικά, ή να ζήσουν σε αγγλόφωνες χώρες. Πιστοποιεί ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά, να εκφράσετε απόψεις και να παρουσιάσετε επιχειρήματα σε επίπεδο Β2

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες.

 • Reading and Use of English
 • Writing
 • Listening
 • Speaking
 • C1 Advanced (CAE)- επίπεδο C1.

Το πιστοποιητικό Cambridge English: C1 Advanced (CAE) προσδιορίζει το ιδανικό επίπεδο γνώσης Αγγλικών για εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες και αποδεικνύει ότι ο κάτοχος μπορεί να ανταπεξέλθει σε απαιτητικές καταστάσεις. Απευθύνεται σε όσους θέλουν να πιστοποιήσουν έναντι εργοδοτών ή πανεπιστημίων την ικανότητά τους να επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση στα Αγγλικά σε επαγγελματικές και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές περιστάσεις.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες.

 • Reading and Use of English
 • Writing
 • Listening
 • Speaking
 • C2 Proficiency (CPE) –επίπεδο C2.

Το πιστοποιητικό Cambridge English: C2 Proficiency (CPE) – παλαιότερα γνωστό ως Cambridge Certificate of Proficiency in English – αποτελεί απόδειξη ότι γνωρίζετε άριστα την αγγλική γλώσσα, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε με ευχέρεια σε απαιτητικές ερευνητικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές περιστάσεις. Είναι η υψηλότερη πιστοποίηση Cambridge English. Απευθύνεται σε όσους θέλουν να πιστοποιήσουν έναντι των εργοδοτών τους ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σε επίπεδο υψηλόβαθμων στελεχών ή σε όσους στοχεύουν σε σπουδές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επίπεδου σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες.

 • Reading and Use of English
 • Writing
 • Listening
 • Speaking

UNIVERSITY OF MICHIGAN

ECCE Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) – επίπεδο B2

Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Competency in English Competency) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου του Michigan και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης το 1992. Για τη δημιουργία και ανάπτυξη των εξετάσεων αυτών, το Πανεπιστήμιο του Michigan αξιοποίησε την πολύχρονη πείρα του στη διδασκαλία της Αγγλικής και στην ανάπτυξη και διεξαγωγή εξετάσεων, ειδικά  στο χώρο της γλωσσομάθειας της Αγγλικής . Οι εξετάσεις ECCE διεξήχθησαν δοκιμαστικά με 375 ενήλικες και εφήβους στην Αθήνα τον Μάιο του 1993 και αργότερα το ίδιο έτος, έλαβαν την τελική τους μορφή. Οι εξετάσεις ECCE διεξήχθησαν επίσημα για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Μάιο του 1994 και παγκοσμίως τον Ιούνιο του 1995.

Το πιστοποιητικό Competency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες κλπ) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.

 • ECPE Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) – επίπεδο C2

Το Πανεπιστήμιο του Michigan έχει ορίσει την Ελληνοαμερικανική Ένωση ως επίσημο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα για την Εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Proficiency in English) από το 1957. Από τότε, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει αυτές τις εξετάσεις στην Ελλάδα καθώς και σε πολλές άλλες χώρες.

Το πιστοποιητικό Proficiency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).  Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ισχύ του  ECPE για ακαδημαϊκούς σκοπούς, οι κάτοχοί του προτείνεται να απευθύνονται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα στα οποία πρόκειται να το υποβάλουν. 

MSU – Michigan State University

MSU-CELC (Certificate of English Language Competency) -επίπεδο B2

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Certificate of English Language Competency του Michigan State University (MSUCELC) αποτελούνται από τέσσερα μέρη, σχεδιασμένα για να αξιολογούν τη γλωσσική ικανότητα στα αγγλικά σε επίπεδο Β2 και στις τέσσερις ενότητες (Παραγωγή γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ).

Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία σε κάθε ενότητα είναι 25 μονάδες, ενώ η συνολική βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει ένας εξεταζόμενος είναι 100 μονάδες. Για την επιτυχή συμμετοχή του στις εξετάσεις του MSU-CELC, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες στο σύνολο του τεστ.

 • MSU-CELP (Certificate of English Language Proficiency)- επίπεδο C2.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου Certificate of English Language Proficiency του Michigan State University βασίζονται σε ένα τεστ που χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, σχεδιασμένο για να αξιολογεί τη γλωσσική ικανότητα στα αγγλικά σε επίπεδο Γ2 και στις τέσσερις ενότητες (Παραγωγή γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ).

Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην αγγλική καθομιλουμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται από έναν μορφωμένο ομιλητή παρά στην εξειδικευμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

ESB

To ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας, διαπιστευμένος από την αρμόδια αρχή της Αγγλίας (Ofqual). Με 64 χρόνια εμπειρίας (ιδρύθηκε το 1953), έχει σήμερα εξελιχθεί σε έναν διεθνή οργανισμό που δραστηριοποιείται εκτεταμένα εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία, στην Ευρώπη και στην Άπω Ανατολή.

Οι εξετάσεις ESB είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ στα τέσσερα επίπεδα (B1, B2, C1, C2).

Διεξαγωγή εξετάσεων

 • Οι εξετάσεις διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα, δύο φορές το χρόνο στα επίπεδα B1, B2, C1, C2
 • Πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και αδιάβλητης διεξαγωγής
 • Επιβλέπονται από υπεύθυνο δημόσιας σχολικής μονάδας (δ/ντή, γυμνασιάρχη, αρμόδιο από δ/μια εκπαίδευση)
 • Εποπτεύονται από εκπροσώπους του ESB, που βρίσκονται κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής στα εξεταστικά κέντρα, ώστε να ελέγχουν το αδιάβλητο και την απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων
 • Πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού των εξεταστικών κέντρων (Υπεύθυνοι, Τομεάρχες, Επιτηρητές, Εξεταστές προφορικών) από εκπροσώπους του φορέα
 • Παρέχεται συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των ιδιοκτητών, των καθηγητών και των υποψηφίων από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα του Πανεπιστημίου
 • Υποχρεωτική εξέταση και στις τέσσερεις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (reading, writing, listening, speaking).

PTE general examinations

Τα Pearson Test of English General (PTE General) έχουν σχεδιαστεί για να επιβραβεύσουν τη θετική επίτευξη στη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Τα PTE General αποτελούνται από δύο μέρη: το φυλλάδιο των γραπτών εξετάσεων και την προφορική εξέταση.

Για ποιες ηλικίες έχουν σχεδιαστεί τα PTE General?


Τα PTE General είναι κατάλληλα για υποψηφίους όλων των ηλικιών με την προϋπόθεση ότι η προετοιμασία έχει υπερκαλύψει τις αναγκαίες γλωσσικές και θεματολογικές ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε επίπεδο. (A1-A2-B1-B2-C1-C2).Οι προγραμματισμένες εξετάσεις των PTE General είναι κάθε Μάιο και Δεκέμβριο και διεξάγονται κυρίως μέρα Σάββατο.

Η βαθμολογία για τα test σε κάθε επίπεδο είναι Distinction, Merit ή Pass.

Η βάση των εξετάσεων είναι περίπου 50% του συνολικού βαθμού της γραπτής και προφορικής εξέτασης.