Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική εφαρμογή διαχείρισης εκπαιδευτηρίων της RDC. Είναι μια  web εφαρμογή, η οποία αφορά τα εκπαιδευτήρια μέσης εκπαίδευσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γονείς και κηδεμόνες  μαθητών του εκπαιδευτηρίου .

Κύριος στόχος της εφαρμογής είναι η οργάνωση του εκπαιδευτηρίου, η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ καθηγητών – κηδεμόνων και μαθητών και η άμεση και διαρκής ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους. Το συγκεκριμένο περιβάλλον αφορά τους γονείς και μέσω αυτού μπορούν να ενημερωθούν για την πορεία και την πρόοδο των παιδιών τους στο εκπαιδευτήριο.