Εκδηλώσεις – Σεμινάρια

Ο Πρότυπος Εκπαιδευτικός Ρούλα Μακρή δεν παραδίδει μόνο ατελείωτες ώρες μαθημάτων, ούτε εστιάζει μόνο στους βαθμούς των διαγωνισμάτων!

Παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο μέσα στην τάξη, ο οργανισμός Ρούλα Μακρή διοργανώνει κάθε χρόνο σειρά εκπαιδευτικών ενημερωτικών δράσεων για τους μαθητές, τους καθηγητές, αλλά και τους γονείς σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει συνολικά την προσπάθεια της οικογένειας για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει.

Κάθε χρόνο λοιπόν υλοποιούμε:

  • Ενημερωτικές Εκδηλώσεις Επαγγελματικού προσανατολισμού και επιλογής Πανεπιστημιακών Σπουδών .
  • Σεμινάρια συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων σε θέματα ψυχολογίας παιδιών.
  • Σεμινάρια νέων μέσων και Τεχνολογιών.
  • Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε νέες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές μεθόδους.
  • Εκδρομές με ψυχαγωγικό χαρακτήρα.