Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Α' ΓυμνασίουΒ' ΓυμνασίουΓ' Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ – ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ – ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ – ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1